Přenastavení AML compliance systému v top 5 středoevropské bance

Členem představenstva jedné z nejvýznamnějších bankovních skupin ve střední Evropě jsme byli požádáni o odbornou asistenci při restrukturování interního systému AML compliance v komplikované oblasti korporátního bankovnictví. Důvodem angažování DABRICON byly především hluboké znalosti regulatoriky a systémů prevence a detekce praní špinavých peněz a nastavování jejich systémů i pružnost započetí a provádění takového projektu s nejvyšší možnou urgencí. Podmínkou klienta bylo, že projekt bude veden ve formátu agilního řízení.

Po několika měsících úvodních regulatorních, systémových, technických a kontrolních analýz jsme navrhli agilní projekt, jehož cílem bylo zjistit a analyzovat aktuální nedostatky v AML compliance systému banky v oblastech onboardingu klientů, periodických kontrol a auditování, především s ohledem na vykonávání funkce compliance v první (front-/middle-/back-office), druhé (oddělení compliance) a třetí (lokální a skupinové auditní orgány) linii obrany, včetně pohledu řízení rizik.

Projekt byl původně strukturován na 4 měsíce, nicméně postupné rozkrývání nesouladu jednotlivých systémových nastavení banky s regulatorními požadavky a řada odhalených prázdných míst v technických i kontrolních mechanismech ukázala nutnost celý projekt prodloužit za účelem úplného přenastavení AML compliance systému k minimalizaci rizika nesouladu s aplikovatelnou regulatorikou, zejména ve světle řady zjištění prezentovaných národním regulátorem po cca 7 měsících projektu.