Kdo jsme

DABRICON nabízí vysoce kvalifikovanou konzultační asistenci butikového typu v širokém spektru služeb v oblasti řízení firemních a podnikatelských rizik s přímým a osobním přístupem k Vám. Proaktivně. K Vašemu prospěchu.

Profesionálně se díváme na rizika a soulad s předpisy uvnitř i vně Vašeho podnikání. Naším cílem je poskytovat Vám pružný, nezávislý a neovlivněný expertní pohled na Váš byznys a rizika, která ho ovlivňují. V butikové formě poradenství s nejvyšší důvěrností. Pro Váš klid a spokojenost v podnikání.

Klienti a partneři

Proč DABRICON

1. EXPERTÍZA

Jsme specialisté s dlouhou a rozsáhlou zkušeností a certifikacemi v oblastech forenzních vyšetřování (CFE), proti praní špinavých peněz (CAMS), v interním auditu (CIA) a finančním auditu (FCCA).

Náš tým získal v dlouhé řadě aktivních let v poradenství významné zkušenosti na stovkách projektů řízení a řešení rizik, šetření podvodů a korupce, zavádění preventivních opatření pro soulad s předpisy a procesního řízení.

Podívejte se na naše reference!

2. ZNÁME VÁŠ OBOR

Našimi klienty byli a jsou nadnárodní společnosti, stejně jako střední a menší společnosti z oblastí finančních služeb, automobilového průmyslu, rychloobrátkového zboží, farmacie, nemovitostí atd. Náš tým je připraven pochopit detaily Vašeho podnikání rychle a bez zbytečných prodlev.

Podívejte se na naše reference!

3. TÝM SLOŽENÝ PŘESNĚ PRO ŘEŠENÍ VAŠICH POTŘEB

Pro každý projekt sestavujeme tým ve speciálním složení umožňující přesně sladit expertízu a zkušenosti těch nejlépe kvalifikovaných specialistů v oblastech řízení rizik, procesního řízení, interního auditu, účetnictví, finančních analýz, IT, právního poradenství atd. Cílem je dodat klientovi společně službu nejlépe odpovídající jeho potřebám.

4. VAŠE PROBLÉMY VYŘEŠÍME DŮVĚRNĚ A DISKRÉTNĚ

Absolutní diskrétnost, důvěrnost a bezpečí Vašich informací bez nadbytečných zprostředkovatelů jsou základními kameny naší práce pro Vás. Pro řízení Vašich podnikatelských rizik, k Vašemu prospěchu.

5. JSME RYCHLÍ A FLEXIBILNÍ

Netrvá nám týdny se s Vámi sejít, pochopit Vaše potřeby a uzavřít smlouvu k naší asistenci! Jsme pružní v úvodních administrativních krocích tak, abychom Vám mohli začít co nejdříve efektivně pomáhat.

Chcete „standardní“ službu?
Existuje „standardní“ firma?
My si to nemyslíme.

Každá firma má řadu zvláštností a odlišností, které musejí být při řízení rizik vzaty v úvahu velmi specificky. Věříme v zacílená, přesná řešení na míru. Proto nejdříve pochopíme a detailně analyzujeme Vaši konkrétní společnost a teprve potom použijeme naše metodologie a expertízu, abychom Vám pomohli. Ne opačně.

Využitelnost naší expertízy

1. Akvizice
2. Sloučení
3. Insolvence
4. Restrukturalizace
5. Každodenní provoz
6. Zvláštní situace

Podpoříme Vás v krizi: CRISIS MANAGEMENT OF RISKS – CRIMARIS™

Stojíme po vašem boku, abychom v úzké a důvěrné spolupráci významně snížili dopad všech relevantních rizik v kontextu současné krize.

Naše řešení

RISK PROJECT MANAGEMENT – RIPROMA™

Správná ochrana hodnot díky efektivnímu řízení rizik

Zjistit více
CORPORATE GOVERNANCE & COMPLIANCE MANAGEMENT – COGCOMA™

Kvalitní řízení firmy s ohledem na jeho rizika a soulad s pravidly

Zjistit více
ENTREPRENEURIAL FORENSIC ASSISTANCE – ENFORA™

Získejte nejlepší odborníky na limitaci škod

Zjistit více
COMPLEMENTARY NON-EXECUTIVE RISK ADVISORY – CONERA™

Získejte do vašeho vedení nezávislé “jestřábí oko”

Zjistit více
VENTURE CAPITAL RISK ASSESSMENT – VECARIA™

Odhalte a zastavte investiční podvody

Zjistit více

Mezi nejdůležitější hodnoty, jež sdílíme s našimi klienty, patří profesionalita, důvěryhodnost a diskrétnost. Vzhledem k tomu, že citlivý charakter naší práce vyžaduje v některých případech skrytí naší identity a skutečného cíle našeho zapojení, neuvádíme zde plná jména členů našeho týmu. Rádi Vám však detailní životopisy všech našich odborníků zašleme na vyžádání či kdykoli před zahájením naší spolupráce.

Dan Bican (CEO)

V předcházejících více než 22 letech získal Dan a jeho týmy významné zkušenosti v oblastech řízení rizik, compliance, forenzních služeb a řešení sporů v největších světových auditních a poradenských společnostech. V různých pozicích, až po úroveň partnera, vedl velké mezinárodní i lokální projekty řízení rizik v obchodních transakcích (akvizice, sloučení, joint-ventures), speciální analýzy v rámci insolvencí a restrukturalizací, compliance analýzy a nastavení systémů jejího řízení, forenzních šetření a dalších.

Danova kariéra se odvíjela při práci pro klienty a řízení jeho týmů především v České republice, Chorvatsku, Maďarsku, Německu, Rakousku, Rumunsku, Rusku, Slovensku, Srbsku, Švýcarsku a Velké Británii. Mezi jeho klienty patřily mezinárodní i lokální firmy ze široké škály odvětví, od finančních služeb, přes automobilový průmysl, výrobní podniky až po prodejce rychloobrátkového zboží.

Danovy současné týmy jsou cíleně sestavovány z nasmlouvaných auditorů, forenzních expertů, právníků, IT specialistů, finančních poradců a detektivů (viz krátká shrnutí jejich zkušeností níže), jež se dle potřeby spojují do projektových týmů tak, aby řešili identifikované problémy a potřeby v nejvyšši kvalitě, a přitom šetřili i peníze klientů.

Dan sám je kvalifikován v oblastech globálního auditu, interního auditu, forenzních služeb a proti praní špinavých peněz. Též je členem Project Management Institute - největší profesní organizace pro profesionály v oblastech projektového a agilního řízení. Dále je registrovaným rozhodcem Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR.

Je rovněž zván na mezinárodní konference a semináře jako ceněný prezentátor.

Mluví česky, anglicky, německy a slovensky.

Alex – Seniorní Compliance a Fraud Management Expert

Alex se v rámci týmu soustředí zejména na seniorní poradenství klientům DABRICON v oblastech boje s korupcí a hospodářskou kriminalitou, finančními podvody, zpronevěrou peněz či porušováním etických pravidel a corporate governance především v nadnárodních společnostech, v nichž osobně za dobu své více než 25 leté kariéry získal rozsáhlé zkušenosti až po nejseniornější pozice. Specificky strávil řadu let na pozici vedoucího oddělení compliance a bezpečnosti ve významné evropské bance.

Před příchodem do týmu DABRICON se Alex ve své kariéře zaměřoval na práci pro klienty především v regionu střední a jihovýchodní Evropy. Mezi jeho klienty patřily mezinárodní i lokální firmy ze široké škály odvětví, jako například farmaceutický průmysl, finanční sektor, automobilový průmysl nebo prodejce rychloobrátkové spotřební zboží. Alex je významným odborníkem na design, implementaci a revizi compliance management systémů, které mimo jiné zahrnují analýzu compliance rizik, školení zaměstnanců, prověřování zaměstnanců a třetích stran, principy poznej svého klienta, budování a operování etických linek a principů vyšetřování.

V rámci vlastního vzdělávání získal kvalifikaci FCCA. Absolvoval také několik kurzů například v tématech forenzního účetnictví nebo managementu, a to jak v České republice, tak i v USA nebo Jihoafrické republice. Hovoří také plynně slovensky, maďarsky a anglicky.

Andrea - Forenzní a compliance konzultant

Andrea je členkou týmu DABRICON zabývající se forenzními šetřeními a speciálními prověrkami a analýzami rizik, nastavováním systémů řízení rizik a projekty compliance.

Zkušenosti získala během více než 6-ti letého působení ve forenzních, auditních a compliance službách v největších poradenských firmách světa jako konzultant, zkušený poradce a projektový manažer. Pracovala na forenzních vyšetřováních, procesních revizích, poradenství při sporech, compliance analýzách, předinvestičních prověrkách a prověrkách nastavení vnitřních procesů. Vedla projekty klientů v nejrůznějších odvětvích od farmaceutického průmyslu, e-commerce, přes ropný průmysl, stavebnictví, finanční služby po obchod, jakož i ve veřejném sektoru a neziskových organizacích. Můžete také využít její zkušenosti z projektů na optimalizaci nákladů, procesní analýzu a vylepšení.

Andrea získala inženýrský titul v manažerském a firemním řízení na London School of Economics. Taktéž absolvovala studijní program v Česku, Francii a USA. Rovněž má účetní a auditní kvalifikaci ACCA.

Marek - Forenzní a compliance expert

Marek spolupracuje s DABRICON na forenzních šetřeních, speciálních prověrkách a projektech compliance.

V posledních 16 letech získal Marek zkušenosti v auditní, forenzní, finanční a compliance oblasti ve velkých nadnárodních společnostech a poradenských firmách. Má zkušenosti s řízením projektů pro společnosti z mnoha odvětví, jako např. farmaceutický průmysl, veřejný sektor, průmyslové služby, automobilový průmysl, energetika a finanční sektor, a to jak v České republice, tak v zahraničí.

Marek má dále rozsáhlé zkušenosti s vyšetřováním nekalého či podvodného jednání a korupčních praktik, jakož i s prověrkami zaměřenými na soulad s americkým a britským protikorupčním zákonem (např. FCPA, UK Bribery Act). Má také zkušenosti se zaváděním compliance management programů a jejich certifikací v souvislosti s dohledem ministerstva spravedlnosti USA a odložením trestního stíhání z důvodu porušení FCPA zákona.

Marek je absolventem Vysoké školy ekonomické v Praze a je certifikovaných forenzním vyšetřovatelem při ACFE.

Jakub - Seniorní compliance expert

Jakub se v DABRICON zaměřuje na vytváření účinných interních kontrol a systémů compliance zejména ve finančních institucích.

Praxi získal v úvodu své kariéry především v renomovaných auditorských firmách. Podílel se na množství auditních a konzultačních zakázek včetně hloubkových finančních kontrol u významných lokálních i nadnárodních společností. S rostoucí odpovědností také řadu zakázek řídil jako manažer.

Následovalo dlouholeté působení v jedné z největších bankovních skupin střední Evropy na manažerských pozicích v Interním auditu a Compliance. V obou oblastech se podílel, resp. vedl transformaci těchto funkcí s cílem zvýšit efektivitu procesů a spokojenost vnitřních zákazníků. Se svým týmem zavedl sofistikovaný automatizovaný systém na detekci podezřelých transakcí a v rámci banky prosazoval osvětu a implementaci pravidel do bankovních procesů.

Je držitelem certifikací ACCA, CFE a FRM.

Juraj - Seniorní Compliance Expert

Juraj je expertem na oblast corporate compliance, criminal compliance, řízení nefinančních rizik a prosazovatel podnikatelské etiky. Přes 25 let pracoval na právnických a manažerských pozicích v nadnárodních bankách a posléze v největší energetické skupině ve střední Evropě, kde mj. založil a vedl útvar Corporate Compliance a postupně zavedl a řídil compliance management systém pro Skupinu i v jejích pobočkách v Bulharsku, Německu, Polsku a Rumunsku.

Později již jako nezávislý poradce získal rozsáhlé zkušenosti s nastavováním, řízením a ověřováním funkčnosti compliance management systémů v komplexních strukturách mezinárodních i tuzemských skupin v odvětví financí, energetiky, zdravotnictví, stavebnictví a obrany. Pracuje na grantových projektech v oblasti compliance, kybernetické bezpečnosti a potírání trestné činnosti v digitálním prostoru na Fakultě informatiky Masarykovy univerzity v Brně. Je zakládajícím členem České compliance asociace a propagátorem etického přístupu v podnikání.v neposlední řadě je též předsedou Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře a Agrární komoře České republiky a dlouholetým rozhodcem.

Juraj je absolventem Právnické fakulty UK Praha (JUDr., Ph.D.) a vlastní rovněž oprávnění na přístup k utajovaným informacím – stupeň tajné.

Juraj komunikuje slovem i písmem v anglickém, německém, českém a slovenském jazyce.

Aranka - Konzultant pro ekonomiku a účetnictví

Aranka úzce spolupracuje s DABRICON na speciálních revizích, forenzních auditech a šetřeních, zejména ve středních a malých společnostech.

Po více než 20 let radila v oblastech účetnictví a daní společnostem v nejrůznějších odvětvích. Začínala jako konzultantka ve firmách Velké 4, kde pracovala na projektech akvizic, předinvestičních prověrek a obecného daňového poradenství. Po několika letech si založila vlastní poradenství a začala pracovat také lokálně pro širokou škálu firem, zejména mezinárodních i menších nemovitostních  developerů.

Svoje současné aktivity rozvíjí především v oblastech nemovitostí a kryptoměn. Občas také poskytuje pro bono konzultace firmám a jednotlivcům ve finančních potížích.

Kromě jiného Aranka vyučuje problematiku českého a mezinárodního zdanění na soukromé univerzitě založené významnou výrobní společností.

Luboš - Expert forenzních technologií a IT bezpečnosti

Jako IT poradce je Luboš významným členem DABRICON týmu pro oblasti datových analýz, forenzních technologií a eDiscovery, řízení technologických rizik a IT poradenství.

Kariéru začal v předních poradenských společnostech jako forenzní datový analytik. V dlouhé řadě specifických projektů se na začátku specializoval na využití datových analýz v oblasti interního auditu napříč nejrůznějšími podnikovými procesy (objednávky, nákup, výroba, účetnictví, cestovní náklady atd.), forenzní analýzy finančních výkazů, konflikty zájmů a ostatní specifické analýzy se speciálním zaměřením. Dále získal hluboké zkušenosti ve forenzním sbírání a analýze elektronických dat, včetně analýz smazaných dat, operačních systémů, dat na externích nosičích, zejména pro identifikaci úniků citlivých obchodních a podnikových dat.

Později vedl Luboš týmy forenzních specialistů a vedl projekty se zodpovědností za rozpočty, použité metodologie a technologická řešení až po dodržování kvality. Taktéž pracoval jako projektový manažer vývoje specifických klientských řešení anebo při vývoji podnikových aplikací pro různá odvětví.

Nasbírané zkušenosti dával Luboš k dispozici klientům v nejrůznějších odvětvích, od finančního sektoru, přes obchod, farmaceutický a automobilový průmysl, až po energetiku.

Luboš je zkušeným expertem na nejrůznější IT systémy a je certifikovaným expertem NUIX eDiscovery.

Jiří – Expert na řízení IT rizik, procesní a compliance IT audity

Jiří se v DABRICON zabývá zejména řízením IT rizik, poradenstvím a nastavováním compliance v IT prostředích našich klientů.

Svou profesní dráhu začal v technologických společnostech IBM a ICL, kde řídil projekty implementace aplikační a technické infrastruktury. Následně téměř 15 let působil ve významné mezinárodní auditorsko-poradenské společnosti až po úroveň senior manažera, kdy řídil lokální i mezinárodní týmy v České republice i v zahraničí. Následně takřka pět let působil ve vedení významné finanční instituce, kde řídil IT a informační bezpečnost a útvar interního auditu.

Kromě specializace v oblastech IT auditu, řízení IT rizik a IT compliance následně rozšiřoval portfolio svých odborností o další oblasti jako například posuzování a implementace systémů řízení informační bezpečnosti a systémy řízení IT, forenzní audit, posuzování souladu s ISO/IEC 27000, ISO/IEC 20000, business continuity management, řízení datové kvality, projektové řízení včetně řízení kvality apod.

Teoretické znalosti a praktické zkušenosti využíval v rámci poskytování služeb klientům z nejrůznějších odvětví od finančního sektoru, telekomunikace až po státní správu.

Jiří drží řadu certifikací v oblastech IT auditu, interního auditu, řízení rizik informační bezpečnosti a projektového řízení.

Vladimír - Poradce pro finanční řízení a audit

Vladimír podporuje DABRICON na předinvestičních prověrkách, speciálních revizích a forenzních auditech pro společnosti všech druhů a velikostí.

Vladimír je odborníkem na finanční řízení a reporting s více než dvacetiletou zkušeností, a to včetně auditování a finančního reportingu podle amerických, mezinárodních i lokálních standardů. Získal také rozsáhlé zkušenosti v nastavování a auditování systémů interních kontrol.

Významnou část své kariéry budoval ve společnostech tzv. Velké čtyřky, kde auditoval a radil velkým mezinárodním i lokálním firmám. Zároveň se účastnil mnoha předinvestičních prověrek při transakcích významných společností.

Ve své manažerské kariéře byl, kromě jiného, zodpovědný za nastavování a řízení systémů interních kontrol v prostředí nadnárodních společností. Jako projektový manažer rovněž vedl multifunkční týmy právníků, daňových poradců a dalších externích poradců při restrukturalizačních a implementačních projektech.

Dominika – Forenzně-právní a compliance konzultant

Dominika se v DABRICON podílí na forenzních vyšetřováních, dodržování předpisů, AML a protikorupčních postupech, zejména z pohledu souladu s právními předpisy.

Dříve pracovala jako senior associate ve forenzním oddělení společnosti Velké čtyřky. Kromě toho strávila 8 let v různých významných advokátních kancelářích ve Velké Británii, Německu a na Kajmanských ostrovech, se specializací na občanské soudní spory, insolvence, prevenci úplatkářství a obchodní zpravodajství.

Dominika vystudovala University of Buckingham a City Law School v Londýně a získala kvalifikaci LLB a LPC. Je také certifikovaným forenzním vyšetřovatelem při ACFE.

Naše reference a zkušenosti

STAVEBNICTVÍ / NEMOVITOSTI

Kontaktujte nás

Kontaktní informace

  • Na Poříčí 1041/12
    Praha 1 - Nové Město
    110 00
  • +420 737 235 534