DABRICON

|

Řízení rizik

Zabezpečení firemních hodnot prostřednictvím řízení rizik

Analýza firemních rizik

Ochrana firemních hodnot začíná u cíleného, ač obecného zjištění rizik, která mohou společnost ovlivnit nebo dokonce ohrozit. Správně provedená analýza rizik skrz celou organizaci dokáže dát jejímu vedení jasnou informaci o rizicích, jež vyžadují jeho pozornost. Pomůžeme vám pochopit, prioritizovat, navrhnout a zaúkolovat řešení těch nejkritičtějších.

Řízení operačních rizik

Pozitivními efekty vyplývajícími z experty nastaveného systému řízení firemních rizik jsou zejména zlepšená efektivita a výkon, finanční zdraví, zvýšení podnikové hodnoty i lepší vztahy s majiteli, jež všechny přispívají k dobré reputaci firmy. DABRICON vám může pomoci pojmenovat klíčové rizikové situace a projektově vám nastavit celý systém od zjištění aktuálního stavu přes identifikaci problémů a doporučení řešení až po asistenci s jeho implementací.

Řízení finančních rizik

Pro globální hráče i malé rodinné firmy je reálná finanční situace vždy klíčová pro její celkový úspěch. Lhostejno, zda měřením skutečné výkonnosti, celkového úspěchu po překonání konkurence, zjištění a správné řízení potenciálních finančních nejistot a ohrožujících situací, vše za účelem ochrany firemních hodnot a před případnými ztrátami. Rádi vás podpoříme expertním identifikováním, řízením a snižováním takových rizik k zajištění finanční budoucnosti společnosti díky zvýšené důvěře vašich investorů, zvýšení finanční stability a operativní efektivity. Naše řešení na míru každému klientovi zahrnují širokou škálu oblastí od řešení manipulací s finančními výkazy po řízení aktiv a pasiv (ALM) odhalováním finančních nesrovnalostí a umožnění optimalizované strategické rozhodování.

Forenzní šetření

Někdy se věci prostě rozjedou špatným směrem. Být podveden není nikdy dobrý pocit. V případě, že navíc poškozuje vaši firmu, může to být dokonce otázka přežití. Nejméně připraveni jsou nejvíce překvapeni. Proto jsme v DABRICONu vždy rychle připraveni provést vás kritickým procesem odhalení, analýzy a odstranění problémů přípravou správného a efektivního forenzního vyšetřování k rychlému dosažení profesionálních výsledků a následně jednat v souladu s nimi namísto vás osobně. Následně také navrhneme opatření, aby k takovým záležitostem již v budoucnu nedocházelo.

Analýzy podplácení a korupce

Za některých okolností jsou lidé ochotni se nechat uplácet či sami korumpovat s cílem dosáhnout nelegálních výhod. Nejenže taková jednání snižují hodnotu společnosti, ale mohou ji zcela zničit pro reputační spojitost s kriminální činností tohoto typu. Rádi vám pomůžeme odhalit rizika takového jednání ve vaší společnosti či u vašich byznysových partnerů, či v situacích, kdy takové jednání již zřejmě probíhá a je potřeba jej vyřešit profesionálně a bez zbytečných odkladů. Naše podpora vám umožní být vždy v souladu s mnoha protikorupčními a protiúplatkářskými pravidly v lokálním i globálním měřítku.

Relevantní reference

Podívejte se reference odpovídající Vašemu byznysovému zaměření