DABRICON

|

Spory & ostatní

V krizových situacích se spolehněte na naše experty

Poradenství při sporech a jejich řešení

Někdy se dostanou do sporu i dlouhodobí přátelé. Což je obzvláště problematické v byznysu. V situacích, kdy se dohoda nezdá pravděpodobná vstupujeme jako experti na mediaci a řešení sporů do věci my a pomáháme zúčastněným stranám dosáhnout kompromis či konsensus. Naši kvalifikovaní specialisté si případ důkladně nastudují k detailnímu porozumění problému při použití svých hlubokých znalostí různých oborů a typů podnikání k zevrubnému nastudování podkladové dokumentace a zohlednění všech souvisejících informací, aby následně za využití moderních a prověřených metod řešení sporů umožnili zúčastněným stranám strategický nezávislý vhled do problému a navrhli řešení schůdné pro všechny strany sporu. Problematické a/nebo sporné situace mohou být mnohem efektivněji řešeny s naší mediační podporou než investovat jmění na zdlouhavá soudní jednání.

Mediace & vyjednávání

Zejména ve specifických situacích jako jsou transakce či přijímání důležitého manažera může pro vaši společnost být velmi užitečné najmout nás na podporu vašich plánů a myšlenek při prosazování vašich strategických zájmů. DABRICON vám v takových případech pomůže ve zprostředkování a/nebo přímém vyjednávání s vámi či vaším jménem pro dosažení neutrality v jednání s protistranou. Ve velmi ztížených podmínkách vám naše mediace pomůže dosáhnout společné platformy pro jednání a zprostředkuje konstruktivní dialog mezi zúčastněnými stranami k dosažení konsenzuální dohody.

OSINT, HUMINT, detektivní služby, sledování

DABRICON má široké spektrum nástrojů ke zjišťování informací o firmách i jednotlivcích v desítkách zemí světa s vysokou přidanou hodnotou pro klienta, který takové informace potřebuje k porozumění pozadí určitých transakcí, struktur či nesrovnalostí nejrůznějšího charakteru. Jsme však schopni jít i dále najmutím profesionálních detektivů (i ve velmi komplikovaných oblastech světa) ke zjištění informací, které určitě nenajdete na internetu. Aplikováním našich forenzních přístupů jsme následně schopni pospojovat pro vás všechny dílky puzzle a dát vám kompletní obraz.

Speciální revize

Bude nám potěšením asistovat vám a vyřešit jakýkoli problém, jež je příliš specifický, komplikovaný anebo na něj zkrátka při nejlepší vůli nemáte schopnosti či kapacitu. Zvláštní požadavky se mohou týkat rozsahu, nastavení, podmínek či optimalizace výstupů k zajištění, ochraně a růstu vašeho byznysu bez starostí v budoucnosti.

Relevantní reference

Podívejte se reference odpovídající Vašemu byznysovému zaměření