DABRICON

|

Kyberbezpečnost & data

Využití technologií k ochraně a růstu vašeho byznysu

Řízení technologických rizik

V éře dynamického technologického pokroku jsou organizace vystaveny nekončícímu přísunu nových s tím spojených rizik. Někdy jsou nutné identifikace a důkladné analýzy těchto rizik manažery bagatelizována jako nadbytečný náklad, ale přehlížení těchto podnikatelských faktorů může mít pro firmu fatální následky. Naši experti výborně chápou úzké souvislosti mezi technologiemi, riziky a compliance, a zároveň i relevantní procesy v nejrůznějších oborech a firmách. Proto mohou rychle v rámci vaší technické a technologické infrastruktury identifikovat její slabiny. V úzké spolupráci s našimi klienty dokážeme pružně připravit mapy správně prioritizovaných rizik ve vaší organizaci, doporučit strategie ochrany podnikových aktiv na míru a zajistit ve spolupráci s nimi kvalitní kontinuitu vašeho byznysu.

Analýzy a řešení kyberbezpečnosti

Z pohledu organizace, která je zodpovědná a v souladu se závaznými pravidly, ale zejména takové, jež se stala cílem hackera, je potřeba stabilního, efektivního a pružného systému kyberbezpečnosti silnější víc než kdy předtím. Přesto ještě stále řada společností o takových systémech neuvažuje jako o životně důležité součásti fungování, někdy ji dokonce vnímají jako nadbytečnost a mrhání penězi. To je však v ostrém kontrastu se stále většími kybernetickými riziky a stále drtivějšími útoky. DABRICON je vám schopen dodat nejlepší znalosti v oblasti kyberbezpečnosti a rychle zrevidovat vaše IT prostředí, identifikovat a kvantifikovat rizika a nedostatky a doporučit nejlepší řešení k jejich snížení a zamezení k zabezpečení a ochraně hodnot firmy a k nerušenému spánku majitelů.

Forenzní datové analýzy

Přes veškeré úsilí (či v důsledků neúsilí) může u vás dojít k situaci, kdy nutně potřebujete experty na forenzní datové analýzy. Ne standardní analýzy firemních dat, ale specificky určené k identifikace anomálií a nestandardností s využitím nejmodernějších forenzních metod a ke kvalitní přípravě takových dat na plné forenzní šetření forenzními specialisty či policií. DABRICON pro tyto účely využívá nejlepší programy při aplikaci prověřené forenzní postupy a odhalování škodlivých vzorců, což umožňuje rychlé a efektivní následné vyšetření s odhalením pachatelů a zamezení pokračování škod, i následné přenastavení preventivních opatření.

Forenzní technologie & eDiscovery

Ve velmi složitých případech je klasickou forenzní datovou analýzu potřeba doplnit o analýzu nestrukturovaných dat nebo dokonce dat z mobilních elektronických přístrojů. Pro takové případy jsme schopni využít celé řady nástrojů a metod ke sběru, uložení a analýze elektronických důkazů, jimiž zajistíme jejich forenzní integritu a umožníme jejich následné využití s právní či soudní akceptací. Takové procedury často odhalí či finálně potvrdí podezření, jež následně usvědčí pachatele. Náš tým kvalifikovaně asistuje klientům v orientaci v digitálním prostředí. Měníme data v silnou zbraň proti podvodům a nekalostem vyšetřováním podvodů, korupce a dalších nekalých jevů uvnitř i vně společností. Následně také pomáháme firmám správně a efektivně nastavit systém prevence takových případů do budoucna.

Business intelligence poradenství

S našimi hlubokými znalostmi business intelligence a řešení odkrýváme naplno potenciál firemních dat, což kombinujeme se schopností podívat se na ně kvalifikovaně z pohledu compliance a řízení rizik se zohledněním konkrétního oboru, velikosti, podnikového prostředí, rizikového apetitu a dalších užitečných perspektiv. DABRICON navíc používá moderní metody analyzování podnikových dat se zacílením na segmentování, třídění a seskupování rizik, což má výhodu efektivního vyhodnocení aktuálního stavu. To nám následně pomáhá při pohledu do budoucnosti těchto dat a jejich využití v budoucím fungování firmy a nastavení na nejvyšší robustnost a nejnižší ohrozitelnost.

Asistence s IT audity

V našem přetechnizovaném světě, v němž je digitalizováno vše, jsou finanční data primárně zpracovávána elektronicky. Stále se vyvíjející regulatorika vyžaduje analyzovat rizika IT prostředí také po auditorech. IT audity se staly zásadním prvkem každého finančního auditu. Proto jsme schopni auditorům nabídnout širokou škálu asistence při IT auditech, zejména ve specifických prostředích malých a středních auditů a auditorů. Našim klientů profesionálně poradíme, jak sestavit efektivní rámec pro auditování IT, což jim umožňuje provést IT audit nezávisle, avšak při dodržování všech auditních pravidel a požadavků. Auditní firmy mají s námi také možnost outsourcovat IT část svých auditů, které jim pak hladce integrujeme do celého auditu. V případě potřeby jsme schopni jim také profesionálně zrevidovat a okomentovat jimi již nastavený auditní rámec IT tak, aby byl konzistentní a neobsahoval chybné či nedostatečné postupy. S naší podporou mohou auditoři spolehlivě proplout regulatorními požadavky i v prostředí komplexních IT prostředí a vydat správné auditní výroky.

Relevantní reference

Podívejte se na reference odpovídající Vašemu byznysovému zaměření