DABRICON

|

Compliance

Aby váš byznys byl vždy v souladu s pravidly

Analýzy souladu s pravidly (compliance)

Dnešní svět je plný regulací. Právní rámce se utužují na mezinárodní i národních úrovních a spouštějí i lavinu souvisejících regulací specifických pro obory i oblasti podnikání. Většina těchto pravidel je závazná a vaše organizace je prostě musí splňovat. Vidíte to jako nutné zlo nebo věříte, že splněná regulatorika posiluje váš byznys? Z našeho pohledu zde jde o více, než jen prosté nastavení nějakého compliance systému k prostému zamezení či minimalizaci pokut nebo právních důsledků. My se pro své klienty zaměřujeme na nastavení efektivních compliance řešení v rozumném rozsahu, která budou pokrývat klíčová rizika a budovat vysokou reputaci důvěryhodnosti. To šetří čas a zdroje řešením regulatorních obstrukcí při neplnění závazných požadavků, čímž se můžete lépe soustředit na růst vašeho podnikání a maximalizovat zisky.

Nastavování compliance systémů a poradenství při restrukturalizacích

Názory na typy a význam podnikového řízení se liší. Tzv. corporate governance není zdaleka jen o souladu se závaznými pravidly, ale je životně důležitým rámcem, který ovlivňuje každý aspekt existence společnosti, jako jsou celkový výkon, reputace a schopnost se prosadit ve vysoce konkurenčním prostředí. Kvalitní corporate governance neposiluje pouze správnou organizace rolí a zodpovědností, ale také efektivitu, integritu, etiku a transparentnost. Tyto hodnoty jsou pak zvlášť důležité v obdobích transformací a restrukturalizací. Můžeme vám pomoci nastavit efektivní compliance a corporate governance systémy nebo je pro vaši organizaci přenastavit na moderní úroveň.

Podpora řešení regulatorních požadavků

Ať podnikáte v jakémkoli oboru, budete stiženi regulací. Rádi proto budeme vašim důvěryhodným partnerem pro zorientování se a řešení regulatorních výzev dneška, přičemž vám zároveň pomůžeme uchovat a ochránit reputaci vaši i vašich obchodních partnerů. Zejména v globálně platných a významných pravidlech jako protikorupčních (ABAC, UK Bribery Act, FCPA), proti praní špinavých peněz, extrateritoriálně investičních (CFIUS v USA) nebo v oblasti kyberbezpečnosti (DORA, NIS2), a mnohých dalších. Budeme vás profesionálně podporovat udržet integritu vaší společnosti tak, abyste se vy mohli soustředit na byznys a jeho hladké fungování.

Asistence v oblasti ESG

Dnes již ESG není sprosté slovo; organizace chápou lépe než kdy dříve, že se nejedná o prosté plnění compliance a reportingových povinností, ale že je skrze plnění ESG principů možné využívat trendy v této oblasti ke zlepšení vlastního fungování, ať už přístupem k lepšímu financování nebo zlepšenému přístupu k určitým skupinám dodavatelů či zákazníků na tyto principy zaměřeným. Proto vás rádi podpoříme se kvalitně zorientovat v oblasti každého z magických písmen E, S a G a v nastavení optimálních procesů ke splnění souvisejících předpisů a žití podle nich k vaší výhodě.

Relevant references

Podívejte se reference odpovídající Vašemu byznysovému zaměření