DABRICON

|

O nás

Založeno pro budoucnost ve správném okamžiku

„Založeno pro budoucnost ve správném okamžiku“

Takto začal DABRICON, takto pracuje teď
a bude působit i v budoucnu.

Ve chvíli, kdy zakladatel DABRICONu Dan Bican odstoupil z pozice partnera v jedné ze společností tzv. Velké 4 koncem roku 2017, začal se zamýšlet nad svým dalším osobním a byznysovým životem. Po velmi dlouhém zvažování se rozhodl založit vlastní firmu. Ne úplně vzdálenou od dosavadních 20 let prověřené poradenské kvality, spíše butikového typu, avšak se širokou škálou služeb v oblasti, ve které Dan viděl potenciál, a kterou měl rád – oblast řízení rizik.

Měl vizi nabídnout svým klientům tu nejlepší podporu prostřednictvím malého, ale multifunkčního a flexibilního týmu profesionálů k řešení jakýchkoli rizik, které je trápí, či ohrožují jejich byznys, zejména pak v oblastech operativních, forenzních, řešení sporů a dalších.

„Realita byznysu
s riziky pod kontrolou.

Naše motto udává směr podpory DABRICONu vůči jeho klientům.

Toto motto propojuje úsilí všech členů DABRICONu přinést klientovi nejvyšší kvalitu v kterékoli byznysové situaci, jež vyžaduje rychlou, pružnou a profesionální asistenci a pomoc.

Našim klientům poskytujeme služby s nejvyšší diskrétností a utajením skutečností tak, abychom vždy udržovali maximálně důvěrný a důvěryhodný vztah klienta a poradce. Bez výjimek.

1. EXPERTÍZA

Jsme specialisté s dlouhou a rozsáhlou zkušeností a certifikacemi v oblastech forenzních vyšetřování (CFE), proti praní špinavých peněz (CAMS), v interním auditu (CIA) a finančním auditu (FCCA).

Náš tým získal v dlouhé řadě aktivních let v poradenství významné zkušenosti na stovkách projektů řízení a řešení rizik, šetření podvodů a korupce, zavádění preventivních opatření pro soulad s předpisy a procesního řízení.

Podívejte se na naší expertízu

2. ZNÁME VÁŠ OBOR

Našimi klienty byli a jsou nadnárodní společnosti, stejně jako střední a menší společnosti z oblastí finančních služeb, automobilového průmyslu, rychloobrátkového zboží, farmacie, nemovitostí atd. Náš tým je připraven pochopit detaily Vašeho podnikání rychle a bez zbytečných prodlev.

Podívejte se na naše reference

3. TÝM SLOŽENÝ PŘESNĚ PRO ŘEŠENÍ VAŠICH POTŘEB

Pro každý projekt sestavujeme tým ve speciálním složení umožňující přesně sladit expertízu a zkušenosti těch nejlépe kvalifikovaných specialistů v oblastech řízení rizik, procesního řízení, interního auditu, účetnictví, finančních analýz, IT, právního poradenství atd. Cílem je dodat klientovi společně službu nejlépe odpovídající jeho potřebám.

Podívejte se na náš tým

4. VAŠE PROBLÉMY VYŘEŠÍME DŮVĚRNĚ A DISKRÉTNĚ

Absolutní diskrétnost, důvěrnost a bezpečí Vašich informací bez nadbytečných zprostředkovatelů jsou základními kameny naší práce pro Vás. Pro řízení Vašich podnikatelských rizik, k Vašemu prospěchu.

5. JSME RYCHLÍ A FLEXIBILNÍ

Netrvá nám týdny se s Vámi sejít, pochopit Vaše potřeby a uzavřít smlouvu k naší asistenci! Jsme pružní v úvodních administrativních krocích tak, abychom Vám mohli začít co nejdříve efektivně pomáhat.

Náš tým

Na míru postavený tým odborníků.

Od jednoho až k tuctu expertů vybudoval Dan DABRICON ve spolupráci s odborníky, kteří již měli neocenitelné zkušenosti v oblastech, v nichž DABRICON podporuje svoje klienty – řízení rizik, vyšetřování korupce a podvodů, účetnictví, audit, IT služby, kybernetická bezpečnost, právo, získávání informací a řešení sporů. Obrovská společná zkušenost a osobní přístup s dodržováním nejvyšší diskrétnosti a profesionality umožňuje DABRICONu od začátku řešit klientské problémy a požadavky na nejvyšší úrovni a jsou jeho spolehlivým aktivem i v budoucích aktivitách.

Mezi nejdůležitější hodnoty, jež sdílíme s našimi klienty, patří profesionalita, důvěryhodnost a diskrétnost. Vzhledem k tomu, že citlivý charakter naší práce vyžaduje v některých případech skrytí naší identity a skutečného cíle našeho zapojení, neuvádíme zde plná jména členů našeho týmu. Rádi Vám však detailní životopisy všech našich odborníků zašleme na vyžádání či kdykoli před zahájením naší spolupráce.

Poznejte náš tým

Dan Bican (CEO)

V předcházejících více než 22 letech získal Dan a jeho týmy významné zkušenosti v oblastech řízení rizik, compliance, forenzních služeb a řešení sporů v největších světových auditních a poradenských společnostech. V různých pozicích, až po úroveň partnera, vedl velké mezinárodní i lokální projekty řízení rizik v obchodních transakcích (akvizice, sloučení, joint-ventures), speciální analýzy v rámci insolvencí a restrukturalizací, compliance analýzy a nastavení systémů jejího řízení, forenzních šetření a dalších.

Danova kariéra se odvíjela při práci pro klienty a řízení jeho týmů především v České republice, Chorvatsku, Maďarsku, Německu, Rakousku, Rumunsku, Rusku, Slovensku, Srbsku, Švýcarsku a Velké Británii. Mezi jeho klienty patřily mezinárodní i lokální firmy ze široké škály odvětví, od finančních služeb, přes automobilový průmysl, výrobní podniky až po prodejce rychloobrátkového zboží.

Danovy současné týmy jsou cíleně sestavovány z nasmlouvaných auditorů, forenzních expertů, právníků, IT specialistů, finančních poradců a detektivů (viz krátká shrnutí jejich zkušeností níže), jež se dle potřeby spojují do projektových týmů tak, aby řešili identifikované problémy a potřeby v nejvyšši kvalitě, a přitom šetřili i peníze klientů.

Dan sám je kvalifikován v oblastech globálního auditu, interního auditu, forenzních služeb a proti praní špinavých peněz. Též je členem Project Management Institute - největší profesní organizace pro profesionály v oblastech projektového a agilního řízení. Dále je registrovaným rozhodcem Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR.

Je rovněž zván na mezinárodní konference a semináře jako ceněný prezentátor.

Mluví česky, anglicky, německy a slovensky.

Alex – Seniorní Compliance a Fraud Management Expert

Alex se v rámci týmu soustředí zejména na seniorní poradenství klientům DABRICON v oblastech boje s korupcí a hospodářskou kriminalitou, finančními podvody, zpronevěrou peněz či porušováním etických pravidel a corporate governance především v nadnárodních společnostech, v nichž osobně za dobu své více než 25 leté kariéry získal rozsáhlé zkušenosti až po nejseniornější pozice. Specificky strávil řadu let na pozici vedoucího oddělení compliance a bezpečnosti ve významné evropské bance.

Před příchodem do týmu DABRICON se Alex ve své kariéře zaměřoval na práci pro klienty především v regionu střední a jihovýchodní Evropy. Mezi jeho klienty patřily mezinárodní i lokální firmy ze široké škály odvětví, jako například farmaceutický průmysl, finanční sektor, automobilový průmysl nebo prodejce rychloobrátkové spotřební zboží. Alex je významným odborníkem na design, implementaci a revizi compliance management systémů, které mimo jiné zahrnují analýzu compliance rizik, školení zaměstnanců, prověřování zaměstnanců a třetích stran, principy poznej svého klienta, budování a operování etických linek a principů vyšetřování.

V rámci vlastního vzdělávání získal kvalifikaci FCCA. Absolvoval také několik kurzů například v tématech forenzního účetnictví nebo managementu, a to jak v České republice, tak i v USA nebo Jihoafrické republice. Hovoří také plynně slovensky, maďarsky a anglicky.

Andrea - Forenzní a compliance konzultant

Andrea je členkou týmu DABRICON zabývající se forenzními šetřeními a speciálními prověrkami a analýzami rizik, nastavováním systémů řízení rizik a projekty compliance.

Zkušenosti získala během více než 6-ti letého působení ve forenzních, auditních a compliance službách v největších poradenských firmách světa jako konzultant, zkušený poradce a projektový manažer. Pracovala na forenzních vyšetřováních, procesních revizích, poradenství při sporech, compliance analýzách, předinvestičních prověrkách a prověrkách nastavení vnitřních procesů. Vedla projekty klientů v nejrůznějších odvětvích od farmaceutického průmyslu, e-commerce, přes ropný průmysl, stavebnictví, finanční služby po obchod, jakož i ve veřejném sektoru a neziskových organizacích. Můžete také využít její zkušenosti z projektů na optimalizaci nákladů, procesní analýzu a vylepšení.

Andrea získala inženýrský titul v manažerském a firemním řízení na London School of Economics. Taktéž absolvovala studijní program v Česku, Francii a USA. Rovněž má účetní a auditní kvalifikaci ACCA.

Marek - Forenzní a compliance expert

Marek spolupracuje s DABRICON na forenzních šetřeních, speciálních prověrkách a projektech compliance.

V posledních 16 letech získal Marek zkušenosti v auditní, forenzní, finanční a compliance oblasti ve velkých nadnárodních společnostech a poradenských firmách. Má zkušenosti s řízením projektů pro společnosti z mnoha odvětví, jako např. farmaceutický průmysl, veřejný sektor, průmyslové služby, automobilový průmysl, energetika a finanční sektor, a to jak v České republice, tak v zahraničí.

Marek má dále rozsáhlé zkušenosti s vyšetřováním nekalého či podvodného jednání a korupčních praktik, jakož i s prověrkami zaměřenými na soulad s americkým a britským protikorupčním zákonem (např. FCPA, UK Bribery Act). Má také zkušenosti se zaváděním compliance management programů a jejich certifikací v souvislosti s dohledem ministerstva spravedlnosti USA a odložením trestního stíhání z důvodu porušení FCPA zákona.

Marek je absolventem Vysoké školy ekonomické v Praze a je certifikovaných forenzním vyšetřovatelem při ACFE.

Jakub - Senior compliance expert

Jakub se v DABRICON zaměřuje na vytváření účinných interních kontrol a systémů compliance zejména ve finančních institucích.

Praxi získal v úvodu své kariéry především v renomovaných auditorských firmách. Podílel se na množství auditních a konzultačních zakázek včetně hloubkových finančních kontrol u významných lokálních i nadnárodních společností. S rostoucí odpovědností také řadu zakázek řídil jako manažer.

Následovalo dlouholeté působení v jedné z největších bankovních skupin střední Evropy na manažerských pozicích v Interním auditu a Compliance. V obou oblastech se podílel, resp. vedl transformaci těchto funkcí s cílem zvýšit efektivitu procesů a spokojenost vnitřních zákazníků. Se svým týmem zavedl sofistikovaný automatizovaný systém na detekci podezřelých transakcí a v rámci banky prosazoval osvětu a implementaci pravidel do bankovních procesů.

Je držitelem certifikací ACCA, CFE a FRM.

Aranka - Konzultant pro ekonomiku a účetnictví

Aranka úzce spolupracuje s DABRICON na speciálních revizích, forenzních auditech a šetřeních, zejména ve středních a malých společnostech.

Po více než 20 let radila v oblastech účetnictví a daní společnostem v nejrůznějších odvětvích. Začínala jako konzultantka ve firmách Velké 4, kde pracovala na projektech akvizic, předinvestičních prověrek a obecného daňového poradenství. Po 4 letech si založila vlastní poradenství a začala pracovat také lokálně pro širokou škálu firem, zejména mezinárodních i menších nemovitostních  developerů. Občas také pro bono pomáhá osobám v osobním bankrotu.

Svoje současné aktivity rozvíjí především v oblastech nemovitostí, stavebnictví a řízení obchodních center. Radí taktéž firmám a jednotlivcům s individuálním nastavením daňových struktur, včetně neziskových oblastí.

Kromě jiného Aranka vyučuje české a mezinárodní daně na soukromé univerzitě založené významnou výrobní společností.

Luboš - Expert forenzních technologií a IT bezpečnosti

Jako IT poradce je Luboš významným členem DABRICON týmu pro oblasti datových analýz, forenzních technologií a eDiscovery, řízení technologických rizik a IT poradenství.

Kariéru začal v předních poradenských společnostech jako forenzní datový analytik. V dlouhé řadě specifických projektů se na začátku specializoval na využití datových analýz v oblasti interního auditu napříč nejrůznějšími podnikovými procesy (objednávky, nákup, výroba, účetnictví, cestovní náklady atd.), forenzní analýzy finančních výkazů, konflikty zájmů a ostatní specifické analýzy se speciálním zaměřením. Dále získal hluboké zkušenosti ve forenzním sbírání a analýze elektronických dat, včetně analýz smazaných dat, operačních systémů, dat na externích nosičích, zejména pro identifikaci úniků citlivých obchodních a podnikových dat.

Později vedl Luboš týmy forenzních specialistů a vedl projekty se zodpovědností za rozpočty, použité metodologie a technologická řešení až po dodržování kvality. Taktéž pracoval jako projektový manažer vývoje specifických klientských řešení anebo při vývoji podnikových aplikací pro různá odvětví.

Nasbírané zkušenosti dával Luboš k dispozici klientům v nejrůznějších odvětvích, od finančního sektoru, přes obchod, farmaceutický a automobilový průmysl, až po energetiku.

Luboš je zkušeným expertem na nejrůznější IT systémy a je certifikovaným expertem NUIX eDiscovery.

Jiří – Expert na řízení IT rizik, procesní a compliance IT audity

Jiří se v DABRICON zabývá zejména řízením IT rizik, poradenstvím a nastavováním compliance v IT prostředích našich klientů.

Svou profesní dráhu začal v technologických společnostech IBM a ICL, kde řídil projekty implementace aplikační a technické infrastruktury. Následně téměř 15 let působil ve významné mezinárodní auditorsko-poradenské společnosti až po úroveň senior manažera, kdy řídil lokální i mezinárodní týmy v České republice i v zahraničí. Následně takřka pět let působil ve vedení významné finanční instituce, kde řídil IT a informační bezpečnost a útvar interního auditu.

Kromě specializace v oblastech IT auditu, řízení IT rizik a IT compliance následně rozšiřoval portfolio svých odborností o další oblasti jako například posuzování a implementace systémů řízení informační bezpečnosti a systémy řízení IT, forenzní audit, posuzování souladu s ISO/IEC 27000, ISO/IEC 20000, business continuity management, řízení datové kvality, projektové řízení včetně řízení kvality apod.

Teoretické znalosti a praktické zkušenosti využíval v rámci poskytování služeb klientům z nejrůznějších odvětví od finančního sektoru, telekomunikace až po státní správu.

Jiří drží řadu certifikací v oblastech IT auditu, interního auditu, řízení rizik informační bezpečnosti a projektového řízení.

Vladimír - Poradce pro finanční řízení a audit

Vladimír podporuje DABRICON na předinvestičních prověrkách, speciálních revizích a forenzních auditech pro společnosti všech druhů a velikostí.

Vladimír je odborníkem na finanční řízení a reporting s více než dvacetiletou zkušeností, a to včetně auditování a finančního reportingu podle amerických, mezinárodních i lokálních standardů. Získal také rozsáhlé zkušenosti v nastavování a auditování systémů interních kontrol.

Významnou část své kariéry budoval ve společnostech tzv. Velké čtyřky, kde auditoval a radil velkým mezinárodním i lokálním firmám. Zároveň se účastnil mnoha předinvestičních prověrek při transakcích významných společností.

Ve své manažerské kariéře byl, kromě jiného, zodpovědný za nastavování a řízení systémů interních kontrol v prostředí nadnárodních společností. Jako projektový manažer rovněž vedl multifunkční týmy právníků, daňových poradců a dalších externích poradců při restrukturalizačních a implementačních projektech.

Dominika – Forenzně-právní a compliance konzultant

Dominika se v DABRICON podílí na forenzních vyšetřováních, dodržování předpisů, AML a protikorupčních postupech, zejména z pohledu souladu s právními předpisy.

Dříve pracovala jako senior associate ve forenzním oddělení společnosti Velké čtyřky. Kromě toho strávila 8 let v různých významných advokátních kancelářích ve Velké Británii, Německu a na Kajmanských ostrovech, se specializací na občanské soudní spory, insolvence, prevenci úplatkářství a obchodní zpravodajství.

Dominika vystudovala University of Buckingham a City Law School v Londýně a získala kvalifikaci LLB a LPC. Je také certifikovaným forenzním vyšetřovatelem při ACFE.

Certifikace

Na podporu profesionality a důvěryhodnosti DABRICONu jsou jeho experti držiteli mnoha profesních certifikací kromě jiných ACCA, CAMS, CFE, CIA, CISA, FRM a dalších.

Soustavné sebevzdělávání, získávání nových zkušeností a osvojování si nových metod jsou základním stavebním kamenem kvality členů týmu DABRICON k vyřešení každého požadavku klienta v jakékoli byznysové situaci. Tyto kvalifikace slouží zároveň jako oficiální certifikát kvality, pokud to vyžadují specifické situace, např. formální výběrová řízení.