DABRICON

|

Vyřazení z blacklistu globálního strojního konglomerátu

V rámci partnerství s celosvětovou butikovou skupinou, která se zabývá forenzním šetřením a compliance, jsme byli požádáni o asistenci při provedení nezávislého vyšetřování německé výrobní skupiny, které bylo požadované Světovou bankou. Ta žádala o vypracování nezávislé zprávy o podezřelých protiprávních jednáních během několika svých projektů na výstavby vodních elektráren po celém světě. Výsledky šetření měly odstranit společnost