DABRICON

|

Prověrka podezření na korupci a finanční manipulace

DABRICON byl osloven globální logistickou skupinou k prověření řady vážných podezření v její slovenské pobočce, která zahrnovala korupci a úplatkářství při výběrových řízeních, jakož i potenciální manipulace s finančními výkazy pro vylepšení výsledků pobočky. Klient se proto rozhodl najmout specializovanou firmu zkušenou v řízení rizik a forenzního vyšetřovatele, který by jí pomohl odhalit skutečnosti okolo dotyčných podezření, identifikovat podezřelé

DABRICON byl osloven globální logistickou skupinou k prověření řady vážných podezření v její slovenské pobočce, která zahrnovala korupci a úplatkářství při výběrových řízeních, jakož i potenciální manipulace s finančními výkazy pro vylepšení výsledků pobočky. Klient se proto rozhodl najmout specializovanou firmu zkušenou v řízení rizik a forenzního vyšetřovatele, který by jí pomohl odhalit skutečnosti okolo dotyčných podezření, identifikovat podezřelé z takového jednání, vyhodnotit škody, které společnost utrpěla a následně zajistit úpravu jejích vnitřních procesů a kontrol tak, aby se podobná situace neopakovala a slovenská pobočka posílila svou strukturu k maximálnímu omezení negativních efektů podobných rizik.