DABRICON

|

Přenastavení AML compliance systému v top 5 středoevropské bance

Člen představenstva jedné z nejvýznamnějších bankovních skupin ve střední Evropě nás požádal o odbornou asistenci při přenastavení interního systému prevence praní špinavých peněz (tzv. opatření AML = anti-money laundering) v oblasti korporátního bankovnictví. Klient nás oslovil především kvůli naší hluboké znalosti regulatoriky a systémů prevence a detekce praní špinavých peněz a jejich zavádění do praxe. Z důvodu vysoké

Člen představenstva jedné z nejvýznamnějších bankovních skupin ve střední Evropě nás požádal o odbornou asistenci při přenastavení interního systému prevence praní špinavých peněz (tzv. opatření AML = anti-money laundering) v oblasti korporátního bankovnictví. Klient nás oslovil především kvůli naší hluboké znalosti regulatoriky a systémů prevence a detekce praní špinavých peněz a jejich zavádění do praxe. Z důvodu vysoké naléhavosti klienta jsme velice rychle započali práci na projektu a dali mu nejvyšší možnou prioritu. Podmínkou projektu bylo, že bude řízen agilním přístupem.

Po několika měsících úvodních regulatorních, systémových, technických a kontrolních analýz jsme navrhli agilní projekt, jehož cílem bylo zjistit a analyzovat aktuální nedostatky v AML compliance systému banky. Analyzovanými oblastmi byly zejména onboarding klientů, pravidelné kontroly a auditování, především s ohledem na vykonávání funkce compliance v první (front-/middle-/back-office), druhé (oddělení compliance) a třetí (interní audit) linii obrany, včetně řízení rizik.

Projekt byl původně plánován na 4 měsíce, nicméně postupné rozkrývání nesouladu jednotlivých systémových nastavení banky s regulatorními požadavky a řada odhalených mezer v technických i kontrolních mechanismech ukázala nutnost celý projekt prodloužit a zvětšit jeho rozsah. Nakonec DABRICON zaštítil úplné přenastavení systému AML compliance tak, aby bylo minimalizováno riziko nesouladu s relevantní regulatorikou, zejména s ohledem na mnoho zjištění prezentovaných národním regulátorem po cca 7 měsících projektu.