DABRICON

|

Krádež ve společnosti poskytující online leasing

Pro společnost poskytující online pronájem motorových vozidel jsme provedli dohledání a vymáhání majetku poté, co měla podezření na odcizení některých pronajatých vozů. Pomocí komplexních metod online detekce GPS a shromážděním a analýzou informací o podezřelých osobách jsme zjistili, že tři pronajaté prémiové vozy se pohybovaly na Ukrajině a ve státech bývalého SSSR. Náš tým zpracoval