Dabricon

|

Detailní revize řízení rizik v divizi klientských půjček velké české banky

Dan provedl se svým týmem detailní revizi systému řízení rizik v divizi klientských půjček ve velké české bance. Zadání zahrnovalo analýzy a doporučení pro zlepšení zaměřená primárně na vývoj nových bankovních produktů, distribuční kanály, schvalování a knihování půjček a řízení jejich splátek. Projekt dále obsahoval celkovou analýzu nastavení systému řízení rizik podvodů ve stejné divizi

Warning: foreach() argument must be of type array|object, null given in /home/u218672394/domains/dabricon.com/public_html/wp-content/plugins/sitepress-multilingual-cms/addons/wpml-page-builders/classes/Integrations/Elementor/class-wpml-elementor-translate-ids.php on line 112

Warning: foreach() argument must be of type array|object, null given in /home/u218672394/domains/dabricon.com/public_html/wp-content/plugins/sitepress-multilingual-cms/addons/wpml-page-builders/classes/Integrations/Elementor/class-wpml-elementor-translate-ids.php on line 133

Warning: foreach() argument must be of type array|object, null given in /home/u218672394/domains/dabricon.com/public_html/wp-content/plugins/sitepress-multilingual-cms/addons/wpml-page-builders/classes/Integrations/Elementor/Hooks/DynamicElements.php on line 71

Dan performed an in-depth review of risk management in the retail lending division of a major Czech bank. The engagement scope included analyses and recommendations for improvement, focusing primarily on product development, distribution channels, loan approval and underwriting, and collections. The project also included an overall review of the fraud risk management framework in retail lending and suggestions for improvements in fraud risk management at the bank in general.