Detailní revize řízení rizik v divizi klientských půjček velké české banky

Dan provedl se svým týmem detailní revizi systému řízení rizik v divizi klientských půjček ve velké české bance. Zadání zahrnovalo analýzy a doporučení pro zlepšení zaměřená primárně na vývoj nových bankovních produktů, distribuční kanály, schvalování a knihování půjček a řízení jejich splátek. Projekt dále obsahoval celkovou analýzu nastavení systému řízení rizik podvodů ve stejné divizi včetně doporučení odstranění jeho nedostatků a neefektivností, jež zasahovaly i do dalších oblastí činnosti banky.