Speciální prověrka vybraných úvěrů ve slovinské bance

Pracovali jsme na speciální prověrce vybraných úvěrů poskytnutých významnou slovinskou bankou velkým státním i soukromým společnostem v období transformace slovinské ekonomiky v 90. letech. K šetření byly vybrány především úvěry řady klientů z oblasti Adrie a Balkánu. Především jsme se zaměřili na schvalovací proces vybraných půjček, abychom zjistili problémy a nesrovnalosti v jeho aplikaci, a také případné nestandardní zacházení s některými klienty banky. Celkově bylo prověřeno více než 150 úvěrů, které byly klasifikovány jako po splatnosti či nedobytné, s cílem identifikovat přesné podmínky jejich poskytnutí a uplatněné procedury řízení rizik a schvalování. Bylo, kromě jiného, zjištěno, že mnohé z těchto půjček byly za velmi nestandardních podmínek poskytnuty politicky exponovaným osobám.