DABRICON

|

Zvláštní prověrka zdravotnických zařízení pro privátního investora

Danův tým byl najat privátními investory k prověření potenciálně nestandardních nebo dokonce podvodných obchodních případů, peněžních transakcí a dalších aktivit spojených s jejich investicí do řetězce zdravotních zařízení financovaných individuálními soukromými subjekty, které potenciálně mohly vést k jejich poškození finančnímu i reputačnímu. Naše vyšetřování, které mimo jiné zahrnovalo také detailní forenzní datové analýzy a eDiscovery procedury, vedly k vážným

Danův tým byl najat privátními investory k prověření potenciálně nestandardních nebo dokonce podvodných obchodních případů, peněžních transakcí a dalších aktivit spojených s jejich investicí do řetězce zdravotních zařízení financovaných individuálními soukromými subjekty, které potenciálně mohly vést k jejich poškození finančnímu i reputačnímu.

Naše vyšetřování, které mimo jiné zahrnovalo také detailní forenzní datové analýzy a eDiscovery procedury, vedly k vážným zjištěním týkajícím se nestandardních odtoků peněz k bývalým majitelům řetězce do výše alespoň 65 mil. korun, pochybných transakcí přes švýcarské banky nebo nepovolených výběrů z bankomatů ve výši až 20 mil. korun v jednom roce.