DABRICON

|

Vyšetřování podezření z korupce vysokého manažera globálního developera logistických center

Pro jednu z největších mezinárodních společností v oblasti developmentu a řízení logistických center na světě vyšetřoval DABRICON podezření z nekalých obchodních praktik jejich středoevropského manažera. Týkaly se zejména nepovolených obchodních propojení a korupce prostřednictvím nedovolených plateb od provozovatele operativních služeb v těchto centrech za použití skrytých účtů v Hong-Kongu, Polsku, Lotyšsku a na Slovensku. Tyto platby měly být odměnou za

Pro jednu z největších mezinárodních společností v oblasti developmentu a řízení logistických center na světě vyšetřoval DABRICON podezření z nekalých obchodních praktik jejich středoevropského manažera. Týkaly se zejména nepovolených obchodních propojení a korupce prostřednictvím nedovolených plateb od provozovatele operativních služeb v těchto centrech za použití skrytých účtů v Hong-Kongu, Polsku, Lotyšsku a na Slovensku. Tyto platby měly být odměnou za manipulaci výběrových řízení a plánovanou nelegální spolupráci při prodeji jedné ze společností v Maďarsku.

Důkladným forenzním prověřením dostupné dokumentace, obdržených dat a informací od klienta jsme se pokusili potvrdit tyto domněnky propojením podezřelých plateb s časovým intervalem klíčových událostí v průběhu jednotlivých operací i daného výběrového řízení. Taktéž jsme vyslechli řadu relevantních osob za použití forenzních metod ke zjištění dalších relevantních informací. Ty nám následně pomohly k potvrzení podezření ohledně provedených plateb a nezveřejněných propojení.

Naše šetření probíhalo i v propojení na další středoevropské země. Dotyčný manažer následně přiznal nestandardní platby a opustil společnost.