DABRICON

|

Speciální prověrka compliance a možného střetu zájmů, daňová a organizační optimalizace skupiny

Dlouhodobý klient požádal DABRICON, abychom pro něj vyhodnotili možné riziko střetu zájmů při plánovaných obchodech se zdravotnickým materiálem při aktuálně probíhající epidemii coronaviru SARS-CoV-2 vzhledem k jeho souběžnému angažmá v nadnárodní společnosti operující v oblasti medicínské diagnostiky. Naše šetření se mělo týkat obchodních aktivit tohoto druhu v Čechách, Polsku, Německu, Holandsku a na Balkáně. Po provedení detailních rizikových analýz

Dlouhodobý klient požádal DABRICON, abychom pro něj vyhodnotili možné riziko střetu zájmů při plánovaných obchodech se zdravotnickým materiálem při aktuálně probíhající epidemii coronaviru SARS-CoV-2 vzhledem k jeho souběžnému angažmá v nadnárodní společnosti operující v oblasti medicínské diagnostiky. Naše šetření se mělo týkat obchodních aktivit tohoto druhu v Čechách, Polsku, Německu, Holandsku a na Balkáně.

Po provedení detailních rizikových analýz obdržených obchodních podkladů a dat, a při zahrnutí relevantních právních a odborných konzultací, jsme klientovi doporučili několik kroků k zamezení zvyšování potenciálu rizika nesouladu uvedených plánovaných obchodů s jeho aktuálními manažerskými pozicemi. Identifikovali jsme však řadu potíží ve správné aplikaci některých lokálních zákonů v oblastech účetnictví a daní ve firemním výkaznictví jedné ze společností. Proto jsme ve spolupráci s daňovými poradci rovněž doporučili novou strukturu byznysu klienta, vč. některých úprav organizace, účetnictví a daňové operativy.