Dabricon

|

Revize neodůvodněných manažerských plateb dodavateli obchodního centra

Náš klient, privátní investor a menšinový vlastník obchodního centra, nás požádal o revizi plateb významnému dodavateli operativních služeb v centru, jež byly podezřelé co do výše a odůvodněnosti. Provedli jsme tedy nejprve obecnou horizontální i vertikální analýzu takových plateb v období posledních 5 let. Následně jsme porovnali nároky ze smlouvy uzavřené s uvedenou firmou a skutečnost a

Náš klient, privátní investor a menšinový vlastník obchodního centra, nás požádal o revizi plateb významnému dodavateli operativních služeb v centru, jež byly podezřelé co do výše a odůvodněnosti.

Provedli jsme tedy nejprve obecnou horizontální i vertikální analýzu takových plateb v období posledních 5 let. Následně jsme porovnali nároky ze smlouvy uzavřené s uvedenou firmou a skutečnost a zjistili rozdíly ve výši cca 3 mil. EUR. To následně po dalším ověření detailními kalkulacemi vedlo k právním nárokům na odškodnění klienta vůči dotyčné společnosti.