DABRICON

|

Revize compliance v mezinárodní farmaceutické firmě v Srbsku a Chorvatsku

Prováděli jsme také prověrku compliance třetích osob ve významné mezinárodní farmaceutické společnosti v Srbsku a Chorvatsku. Cílem bylo identifikovat uplatňované interní kontroly v této oblasti a možnosti jejich zlepšení a celkového posílení compliance/FCPA programů společnosti. Naše prověrka sestávala z pohovorů s lokálními zaměstnanci a získávání relevantních informací od nich, forenzní revize vybraných dokumentů v papírové

Prováděli jsme také prověrku compliance třetích osob ve významné mezinárodní farmaceutické společnosti v Srbsku a Chorvatsku. Cílem bylo identifikovat uplatňované interní kontroly v této oblasti a možnosti jejich zlepšení a celkového posílení compliance/FCPA programů společnosti. Naše prověrka sestávala z pohovorů s lokálními zaměstnanci a získávání relevantních informací od nich, forenzní revize vybraných dokumentů v papírové a elektronické podobě se zaměřením na poskytování služeb, reklamních a marketingových aktivit a akcí.