DABRICON

|

Prověrka vybraných událostí v nakupované společnosti

Náš klient, nadnárodní německá investiční skupina, nás požádal o asistenci v souvislosti s akvizicí české společnosti v oblasti výstavby a servisu energetických zařízení. Tato společnost hned v prvním roce po akvizici ztratila klíčového zákazníka, který představoval významný podíl jejích tržeb, poté, co předčasně vypověděl společné smlouvy a dohodl se s bývalým vedením společnosti na jejich vyrovnání. Současně s předčasnou výpovědí smluv

Náš klient, nadnárodní německá investiční skupina, nás požádal o asistenci v souvislosti s akvizicí české společnosti v oblasti výstavby a servisu energetických zařízení. Tato společnost hned v prvním roce po akvizici ztratila klíčového zákazníka, který představoval významný podíl jejích tržeb, poté, co předčasně vypověděl společné smlouvy a dohodl se s bývalým vedením společnosti na jejich vyrovnání. Současně s předčasnou výpovědí smluv podalo několik desítek zaměstnanců společnosti výpověď a většina z nich byla následně zaměstnána právě ve firmě klíčového zákazníka.

Prověřovali jsme okolnosti předčasných výpovědí smluv ze strany klíčového zákazníka, jeho komunikaci s bývalým vedením akvírované společnosti a vnitřním rozhodováním ve společnosti samotné, se zaměřením na potenciál koluze mezi nimi. Detailně jsme analyzovali především dohodu o vyrovnání související s předčasným ukončením smluv, průběh vyjednávání o jejích podmínkách a podklady pro kalkulaci vyrovnání.

Z našeho šetření vyplynulo, že představitelé bývalého vedení společnosti nejednali s péčí řádného hospodáře, když akceptovali podmínky vyrovnání předčasných výpovědí smluv, které plně nekompenzovaly ušlé tržby. Klíčový zákazník navíc neuhradil část položek z kupních smluv na převod majetku používaného v rámci předčasně ukončených servisních projektů. Zjistili jsme také, že bývalý ředitel řadou svých jednání porušil smlouvu o výkonu funkce a dále nezajistil řádné vedení účetnictví společnosti v oblasti majetku a jeho inventur. Podle přání klienta zpráva z našeho šetření obsahovala detailní rekonstrukci a popis událostí předcházejících předčasným výpovědím smluv a dohodě o jejich vyrovnání, včetně vytvoření přehledné časové osy.