DABRICON

|

Post-akviziční DD zaměřená na prevenci korupce

Danův tým byl najat významnou mezinárodní skupinou produkující stavební materiály, aby provedl post-akviziční prověrku – due diligence – se zaměřením na její ABAC („anti-bribery anti-corruption“) program v jižní Evropě. Konkrétně měla naše prověrka za úkol získat přehled o současném stavu procesů, vnitřních kontrol, infrastruktury a souvisejících aktivit a transakcí v období 12 měsíců před uskutečněnou

Danův tým byl najat významnou mezinárodní skupinou produkující stavební materiály, aby provedl post-akviziční prověrku – due diligence – se zaměřením na její ABAC („anti-bribery anti-corruption“) program v jižní Evropě. Konkrétně měla naše prověrka za úkol získat přehled o současném stavu procesů, vnitřních kontrol, infrastruktury a souvisejících aktivit a transakcí v období 12 měsíců před uskutečněnou akvizicí. Prověrka byla orientována především (avšak ne výhradně) na relevantní protikorupční zákony a regulace jako americký FCPA („Foreign Corrupt Practices Act“) a britský UK Bribery Act.