Dabricon

|

Hloubková prověrka hospodaření obce

V návaznosti na informace v celostátních médiích a související změnu v zastupitelstvu české obce byl tým DABRICON požádán o detailní prověření hospodaření s majetkem obce za období posledních sedmi let. V rámci detailního forenzního šetření právních dokumentů, datové analýzy účetnictví a aplikace obecných mikroekonomických principů zdokumentoval multioborový tým DABRICON nesrovnalosti v evidenci nemovitého majetku v objemu několika milionů Kč či

V návaznosti na informace v celostátních médiích a související změnu v zastupitelstvu české obce byl tým DABRICON požádán o detailní prověření hospodaření s majetkem obce za období posledních sedmi let.

V rámci detailního forenzního šetření právních dokumentů, datové analýzy účetnictví a aplikace obecných mikroekonomických principů zdokumentoval multioborový tým DABRICON nesrovnalosti v evidenci nemovitého majetku v objemu několika milionů Kč či opakované porušování směrnic při zadávání veřejných zakázek. V rámci závěrečné zprávy pak bylo také popsáno opakované porušení povinnosti nakládat s majetkem obce s péčí řádného hospodáře, které se projevilo zejména v oblasti prodeje či pronájmu nemovitého majetku obce bývalému starostovi či s ním spojeným osobám za zlomek ceny srovnatelných transakcí, systematické manipulaci s množstvím i prodejními cenami dřeva vytěženého z obecních pozemků či naopak nadstandardních výdajů obce za údržbu veřejných prostranství hrazených obcí firmám osob spojených s bývalým starostou.

Obec pravidelně procházela kontrolou příslušného krajského úřadu bez zásadních výtek. Přesto potenciální škoda obce identifikovaná analytickou činností DABRICON nyní dosahuje téměř poloviny ročního rozpočtu obce a její vymáhání je předmětem dalšího řízení.