DABRICON

|

Ekonomické analýzy s forenzními aspekty

Významný český obchodník s luxusním zbožím si najal DABRICON, aby mu detailně zanalyzoval obchodní vývoj jeho polské pobočky, jež měla dlouhodobě stagnující zisky, ignorovala prodej prostřednictvím online kanálů a vykazovala mnohá operativní rizika. Cílem projektu bylo za použití důkladných ekonomických analýz pochopit celou situaci, vyhodnotit rizikovost a významnost jednotlivých důvodů a zjistit, zda jsou důsledkem neefektivit,

Významný český obchodník s luxusním zbožím si najal DABRICON, aby mu detailně zanalyzoval obchodní vývoj jeho polské pobočky, jež měla dlouhodobě stagnující zisky, ignorovala prodej prostřednictvím online kanálů a vykazovala mnohá operativní rizika. Cílem projektu bylo za použití důkladných ekonomických analýz pochopit celou situaci, vyhodnotit rizikovost a významnost jednotlivých důvodů a zjistit, zda jsou důsledkem neefektivit, špatného řízení či podvodu.

Díky detailním analýzám klíčových ukazatelů i použití některých forenzních postupů jsme určili řadu pochybení v oblastech účetnictví zásob a úvěrů, ale také ve vykazování vnitroskupinových pohledávek a závazku, které významně zkreslovaly skutečnou ekonomickou situaci pobočky. Výsledkem byly negativní finanční efekty v řádech milionů korun. Námi navržená opatření zahrnovala kromě jiných okamžité změny ve výkaznictví a tím dodržení souladu se zákonnými i účetními požadavky, změnu účetní firmy, implementaci robustnějšího systému finančního řízení, jako i významné změny ve firemní kultuře.