Forenzní šetření pro nezávislého obchodníka s energií

Významný nezávislý obchodník s energií oslovil DABRICON, aby prošetřil podezření ze zneužití klientských dat, nestandardních ujednání s obchodními zástupci a zprostředkovateli  a zneužívání provizního systému.

Detailní analýzy obdržených obchodních, finančních i účetních dat klienta, jakož i obsáhlé prověření DLP (Data Leakage Protection) systému, jehož zavedení bylo spouštěčem části uvedených podezření, byly klíčové pro zjištění rozsáhlého zneužívání klientských dat manažery společnosti, což mělo za následek nejen hrubé porušování interních bezpečnostních předpisů, ale také významné právní důsledky. Za účelem zjištění celého rozsahu porušování jsme vytvořili detailní zprávu popisující veškeré případy takových zneužití včetně časových i technických detailů. Zpráva DABRICON byla pro policii i soud významným důkazním prostředkem při odsouzení aktérů kauzy k peněžitým trestům, resp. odnětí svobody.

Dále jsme detailně zanalyzovali provizní systém nastavený nevýhodně pro společnost, ale ve prospěch některých manažerů a zejména obchodních zprostředkovatelů. Ti byli v mnoha případech ještě propojeni, čímž se identifikovaná škoda ještě násobila. Zásadním problémem bylo rovněž selhání kontrol verifikace zákaznických smluv uzavřených přes zprostředkovatele, z nichž byla významná část později identifikována jako podvodná.