Dlouhodobá asistence při vedení sporu mezi zakladateli start-upu v oblasti IT bezpečnosti

Úspěšný spolumajitel start-upu v oblasti IT bezpečnosti se obrátil na DABRICON s prosbou o asistenci při vedení sporu s dalšími společníky firmy. Jeho předmětem byly především vážné rozpory ohledně cílů a strategie společnosti i jejího operativního vedení. Spory vyústily v podávání trestních oznámení, zahajování a odvolávání insolvenčních návrhů, jmenování pochybných insolvenčních správců, přičemž docházelo k ilegálním převodům peněz, rušení bankovních účtů a nezákonnému zcizování aktiv společnosti.

Po velmi detailním nastudování a analýze veškeré dostupné dokumentace, souvisejících dat i informací jsme celý případ chronologicky a předmětně shrnuli do detailní zprávy přehledně uvádějící veškerá fakta i definující existující rozpory z neutrálního pohledu. Tím jsme pomohli klientovi definovat kritická místa celého sporu, výhody i úskalí jednotlivých taktik. Zároveň jsme napomohli spolupracujícím občanskoprávním i trestněprávním expertům v jejich práci. Zároveň jsme ve spolupráci s daňovými experty podpořili klienta v jeho jednání s orgány činnými v trestním řízení i finančními úřady.