DABRICON

|

Prověrka podezřelého řízení nemovitostí na českém ministerstvu

Jedno z našich forenzních šetření se zaměřilo na oblast managementu nemovitostí ve dvou organizačních jednotkách českého ministerstva, jmenovitě: Forenzní prověrka desítek výběrových řízení a smluvní a účetní dokumentace související s vynaloženými náklady uvnitř vybraných organizačních jednotek k identifikaci potenciálně nestandardních nebo netransparentních výběrových procedur, nevýhodných smluv, manažerských selhání při řízení státních fondů a prohřešků proti nastaveným

Jedno z našich forenzních šetření se zaměřilo na oblast managementu nemovitostí ve dvou organizačních jednotkách českého ministerstva, jmenovitě:

  • Forenzní prověrka desítek výběrových řízení a smluvní a účetní dokumentace související s vynaloženými náklady uvnitř vybraných organizačních jednotek k identifikaci potenciálně nestandardních nebo netransparentních výběrových procedur, nevýhodných smluv, manažerských selhání při řízení státních fondů a prohřešků proti nastaveným směrnicím a pravidlům
  • Forenzní datové analýzy obdržených dat k identifikaci negativních trendů a potenciálně nestandardních transakcí provedených managementem prověřovaných jednotek.
  • Získání obchodních a dalších informací o společnostech a jednotlivcích, kteří se na dotyčných nepravostech podíleli a zjištění jakýchkoli jejich propojení a nepřiznaných spojení
  • Dokázání případných konfliktů zájmů jako provinění proti vnitřním předpisům i zákonným požadavkům