VENTURE CAPITAL RISK ASSESSMENT – VECARIA™

Odhalte a zastavte investiční podvody

Ocitli jste se jako společnost privátních investic, family office nebo korporátní investor v situaci, kdy jste měli dojem, že vás váš obchodní partner nebo zprostředkovatel obchodu zneužívá, nebo se snaží nekalým způsobem zneužít či znehodnotit vaši investici? Přemýšleli jste v takovém případě, jaká by mohla a měla být správná strategie a taktika vašeho postupu? Divili jste se, jak snadné je v takové situaci zneužití důvěry a jak složité je odpovídajícím způsobem reagovat bez zhoršení vašeho výhledu na získání veškerých investovaných prostředků zpět s omezením jakékoli újmy?

Pokud takovou situaci právě řešíte či se obáváte jejího brzkého nastání, pojďme si promluvit o její skutečné podstatě, okolnostech jejího vzniku a možné strategii a efektivních řešeních.

Optimální kombinace našeho expertního pochopení vašeho problému, získání veškerých relevantních informací o potenciálních zúčastněných obchodních partnerech, použití sofistikovaných metod datových analýz k detailnímu prověření a sumarizaci finančních, účetních, obchodních a komunikačních dat, nám umožňuje efektivně vám pomoci v takto složité situaci a aktivně vás podpořit v dalších (nejen právních) krocích proti potenciálním viníkům. Ke znovuzískání vašich aktiv, obchodní/osobní reputace i ochránění či znovunastolení normálního chodu vašeho podnikání.