RISK PROJECT MANAGEMENT – RIPROMA™

Správná ochrana hodnot díky efektivnímu řízení rizik

Vaše společnost operuje již řadu let a vaším prvořadým zájmem vždy byl rozvoj byznysu, zisk a přidaná hodnota. Teď však cítíte, že rizika související s vaším podnikáním a otázky compliance byly dosud upozaďovány, dokud se nestalo něco velmi nestandardního. Možná tedy právě teď vzhledem k posilujícím negativním faktorům v podnikatelském světě zvažujete, že nastal správný čas tento přístup změnit a vaši firmu učinit méně napadnutelnou, více chráněnou, posílit její potenciál a její efektivní fungování.

Skvělá výchozí pozice upravit či nově nastavit systém řízení rizik správným způsobem tak, aby vaši k tomu určení a vyškolení specialisté používali správné technické prostředky efektivně k maximalizaci užitku z optimální souhry obou komponentů. Tím odstraníte možné dosavadní pochybnosti o nedostatku správných lidí, pod- nebo naddimenzování nástrojů řízení rizik či jejich nesprávném či nevyváženém využívání.

Pozitivními důsledky správně provedeného nastavení systému řízení rizik jsou zlepšená výkonnost, finanční zdraví, majetková hodnota i vztahy s podnikatelským okolím vč. reputace.

RIPROMA™ může mít dvě základní formy:

PREVENCE

Pokaždé, když cítíte, že něco může být v nepořádku, ale nejste si jisti. Zanalyzujeme vaše nastavení systémů, procesů, organizace a funkčnosti, porovnáme s realitou živých procedur a průběhů firemních cyklů a doporučíme efektivní změny pro zlepšení systémů, abyste předešli případným negativním efektům zjištěných rizik a nesouladu s pravidly. Dříve, než se podezření změní v realitu.

ŘEŠENÍ

Již máte konkrétní indicie či přímo důkazy, že se něco negativního přihodilo a ovlivňuje to chod společnosti. Potřebujete jednat rychle a efektivně, zároveň ale vysoce důvěrně, aby nedošlo i k poškození reputace vně i uvnitř firmy.

V takovém případě nabídneme flexibilní a delikátní řešení konkrétních rizik a kritických situací za pomoci našich expertních a profesionálních postupů založených na řešení mnoha podobných případů v minulosti, avšak s dostatečnou pružností a nezávislostí. Výsledky zároveň poslouží k následné asistenci při implementaci navržených opatření, která v budoucnu zabrání novému vzniku podobných situací díky okamžitému odstranění negativních efektů (finančních i nefinančních škod) i jejich příčin.