CORPORATE GOVERNANCE & COMPLIANCE MANAGEMENT – COGCOMA™

Kvalitní řízení firmy s ohledem na rizika a soulad s pravidly

Kdykoli se hovoří o corporate governance, není jen problém s překladem termínu. Také jeho obsahové pochopení navozuje různým lidem různé asociace, co vlastně vyjadřuje. Již od vydání prvního uceleného dokumentu o corporate governance (Cadbury report z roku 1992) bylo tomuto spojení dáno mnoho významů. Z dnešního pohledu hovoříme nejčastěji o firemním řízení, a to nejen ve významu organizace, rolí a zodpovědností, ale také efektivity, integrity a etiky, ve chvílích, kdy společnost vstupuje do obchodních transakcí, v post-transakčním fungování či jako součásti integračních snah.

K tomu všemu je dnešní svět plný regulací. Mezinárodní, národní, obchodní, etické a profesní. Většina z nich je závazná a vy jste je povinni dodržovat. Vidíte to jako zbytečnou námahu? Nebo nutné zlo? Nebo jste jedni z těch vizionářů, kteří věří, že silnější soulad s pravidly zajistí silnější firmu?

Jakýkoli z těchto názorů zastáváte, my vám pomůžeme s veškerými souvisejícími náležitostmi. A věřte nebo ne, je jich mnoho. Od nastavení odpovídajících směrnic přes školení relevantních zaměstnanců až k jejich pochopení, zapojení se a následování. Dosažení souladu prostředí compliance ve vaší společnosti s klíčovými činnostmi vaší činnosti, posílení kontrolního prostředí, správné reportování výstupů analytických procedur a implementace opatření k nastavení celé firmy jako maximálně v souladu s externě i interně vyžadovanými pravidly – to je skutečná výzva!

My ovšem věříme, že řešení nelze omezit na pouhé vytvoření solidního compliance systému. Takový systém musí také efektivně fungovat a správně reflektovat stávající i měnící se klíčové aktivity a s nimi spojená rizika. Aby pomáhal vašemu podnikání stále růst navzdory požadavkům regulátorů či útočících rizik.

DABRICON vás podpoří a pomůže vám jako klientovi v uvedených situacích s využitím významných zkušeností v různých odvětvích a firmách nejen analýzou tvrdých faktů, ale také znalostí a pochopením principů a procesů řízení ve vaší společnosti do doby, než se začaly negativní změny projevovat. Následně vás podpoříme při implementaci opatření, která v předchozí fázi navrhneme jako optimální pro efektivní změny k odstranění důsledků neošetřených rizik a změn procesů. V průběhu zavádění těchto změn budeme aktivně komunikovat se zúčastněnými manažery a zaměstnanci a získávat jejich zpětnou vazbu. To přispívá k efektivnímu zavádění změn i umožňuje flexibilně reagovat na potenciální problémy či překážky při jejich zavádění. Vše pružně a s plným zapojením klíčových lidí. Pro pozitivní vliv na celou firmu.