COMPLEMENTARY NON-EXECUTIVE RISK ADVISORY – CONERA™

Zohlednit veškeré vlivy a faktory kolem vašeho podnikání je výzva

Současné firmy podnikají ve velice komplexním prostředí – vysoce náročná klientela, nesmlouvavá konkurence, stále pokročilejší technologie a rostoucí rizika. Některé z těchto faktorů však přesahují rámec standardní operativy vedení společností a manažerů, od nichž nejen komplexně regulované prostředí, ale i majitelé firem očekávají, že se s nimi přesto vypořádají.

To velmi často znamená významné zatížení dotyčných vedoucích manažerů, kteří se (ne nelogicky) snaží takové úlohy delegovat. To však často brání správnému „propojení bodů“ na úrovni, kterou tak komplexní záležitosti vyžadují. Následně selhávají snahy o optimalizaci nastavení jednotlivých procesů, technologií a lidí do uceleného efektivně fungujícího systému řízení rizik.

Získejte do svého vedení nezávislé „jestřábí oko“

DABRICON vám pomůže řídit riziko a efektivitu při investování významných prostředků. Angažováním našich expertů s dlouhodobými zkušenostmi v řízení rizik i ve vašem odvětví zajistíte nejen úplnou nezávislost rozhodování a kvalitu kritických rozhodnutí, ale také nejefektivnější investování vašich prostředků a času při zajištění externího pohledu, nezávislé oponentury neexekutivního člena vedení, jenž bude vždy reprezentovat zájmy majitelů, dozorčích orgánů či jiného zástupce vaší firmy.

Důležité – naše angažmá je limitované a flexibilní pro vaši plnou kontrolu nákladů a přebytečnost standardních dlouhodobých smluv a placení bonusů, výhod či odměn.

Promluvme si o tom, jak nejlépe nastavit takový vztah, jeho časové rozmezí a další parametry k maximalizaci efektu pro vaši společnost.