BUSINESS DATA RISK ANALYSES – BUDATRA™

Znáte skutečnou hodnotu svých dat i jejich rizika?

Data jsou všude kolem nás a denně se násobí jak jejich objem, tak jejich sofistikovanost. Jejich efektivní využití je složité, pokud firemní datové systémy nejsou správně nastavené a jejich použití není zaměstnanci náležitě pochopeno. Nejtěžší bývá získat pro byznys relevantní a měřitelné výstupy z analýz dat, které jsou k dispozici.

DABRICON vám umožní podívat se na vaše data z pohledu skutečného řízení rizik a compliance, s přesným zacílením na váš obor, velikost společnosti, podnikatelské prostředí, ochotu riskovat a dalších užitečná hlediska. DABRICON používá ověřené metodiky analyzování firemních dat skrze cílené segmentování a sdružování do rizikových skupin, které rychle vede ke zjištění aktuálního stavu uvnitř společnosti. Díváme se na data a jejich operativu pohledem expertů na rizika, abychom nejlépe využili výsledky analýz pro vylepšení celého firemního prostředí, v němž data vznikají, jsou používána a analyzována. To vše vylepšuje řízení rizik ve vaší firmě.

Pokud se však vaše společnost již dostala do významných potíží a řeší podezření z podvodu či již konkrétní podvod, je DABRICON vaším partnerem i v této nepříjemné situaci. Na základě vašeho podezření jsme schopni zajistit analýzu elektronických dat, která v dnešní době skrývají většinu důkazů nezbytných pro odhalení podvodníka. Společně pak určíme elektronická zařízení, která by mohla obsahovat data relevantní k vašemu podezření. Tato zařízení následně forenzně zajistíme tak, aby bylo možné s odhalenými důkazy případně obstát u soudu. Celý proces pokračuje hlubší analýzou dat, kde vydefinujeme data relevantní pro detailní prozkoumání. V závislosti na druhu vyšetřování vytřídíme data, která nejsou podstatná a celý proces by prodlužovala a činila jej tak nákladnějším. Následně jsou takto zanalyzovaná data postoupena k detailnímu prozkoumání pomocí indexace dat a aplikováním metody klíčových slov. Ta jsou vydefinována na základě podezření, a v průběhu vyšetřování mohou být dle průběžných výsledků upravována. Výsledkem šetření je rozkrytí celého příběhu a případně předání nalezených důkazů policii či soudu.