Naše řešení

VYUŽITÍ NAŠÍ EXPERTÍZY
1. Akvizice
2. Sloučení
3. Insolvence
4. Restrukturalizace
5. Každodenní provoz
6.Zvláštní situace